Informace pro přijímání na střední školy ve školním roce 2015/2016

Informace pro žáky a jejich rodiče

 • žáci si podávají dvě přihlášky
 • pro tento školní rok platí stejný tiskopis přihlášky jak ve školním roce 2014/2015
 • uchazeč na přihlášky uvádí obě vybrané školy v pořadí svého zájmu
 • přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky proběhnou v jednotném pokusném ověřování, ke kterému se státní SŠ hlásily do konce října
 • seznam přihlášených středních škol naleznete na www.cermat.cz
 • pokud jsou obě vybrané školy v pokusném ověřování, koná žák pouze jedny přijímací zkoušky
 • přijímací zkoušky se konají 15. 4. 2016
 • výsledky sdělí v pořadí první školy druhé
 • přihlášky tiskne výchovný poradce bez poplatku
 • žáci jsou v předmětu Svět práce informováni, které údaje mají výchovnému poradci sdělit
 • přihlášky zasílají rodiče (zákonní zástupci) na SŠ do 15. 3. 2016 - nutné si zajistit doklad o doručení přihlášky
 • mnoho škol pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - nutné sledovat stránky školy
 •  je možnost zúčastnit se přijímacích zkoušek nanečisto, které některé školy pořádají - nutné sledovat stránky konkrétních škol
 • do 31. 1. 2016 měly SŠ upřesnit kritéria přijímacího řízení
 • přihlášky je nutné podepsat, v případě potřeby škole doložit lékařský posudek - zjistit na stránkách školy
 • na přihlášku není nutné psát termín přijímací zkoušky pokud je škola v pokusném ověřování
 • v opačném případě je nutné termín přijímací zkoušky zjistit a dopsat

                           Zpráva o přijetí

 • je -li žák přijat, písemné vyrozumění mu nebude zasíláno
 • je -li žák nepřijat, bude písemně vyrozuměn i s důvodem nepřijetí
 • pokud je žák nepřijat pro nadměrné množství uchazečů, může podat odvolání
 • není - li přijat na žádnou školu, žák čeká na termín druhého kola
 • žák si musí zjistit volní místa na SŠ - pomoc výchovného poradce
 • žák si může podat dvě přihlášky, za poplatek

                           Zápisový lístek

 • zápisový lístek je nutné uplatnit na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou úspěšného odvolání na druhé škole
 •  v tomto školním roce 2015/2016 platí výjimka v uplatňování zápisového lístku pro žáka, který má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve do oboru s talentovou zkouškou