Prezentace Střední odborné školy Třineckých železáren

Dne 15. 11. 2016 se na naší škole uskutečnila prezentace Střední odborné školy Třineckých železáren, která byla věnována žákům 8. ročníků, kteří se budou rozhodovat o budoucím povolání. Zástupci Střední odborné školy Třineckých železáren seznámili žáky s výukou oborů potřebných pro TŽ, MS a trh práce, možnostmi uplatnění po ukončení studia v TŽ a dceřiných společnostech. Prezentace byla doplněna soutěživými hrami i praktickými činnostmi, ve kterých si žáci ověřili nejen své znalosti, ale i zručnost. Žáky velmi zaujala praktická část, ve které si  zopakovali pravidla zdravé výživy a vyzkoušeli si uvařit kávu za použití moderního přístroje. Žáci soutěživým způsobem pracovali ve skupinách. Této prezentace se zúčastnilo celkem 54 žáků 8. tříd.