7. krajská konference k prevenci rizikového chování

7. krajská konference k prevenci rizikového chování

Ve dnech 6. - 7. října 2014 se uskutečnila v Malenovicích 7. krajská konference k prevenci rizikového chování. Za účasti odborníků z řad psychologů, právníků, výchovných poradců, školních metodiků prevence, školních speciálních pedagogů a dalších se uskutečnilo několik přednášek a seminářů, které se pro letošní rok zabývaly především těmito tématy:

Prevence rizikových forem chování - aktuality ze světa (MŠMT a MSK)
Preventivní projekty ochrany obyvatelstva realizované ve školách
Supervize, konzultace nebo povídání?
Sebepoškozování - jak mu rozumět a co s tím?
Co všechno je ADHD a jak s tím můžeme pracovat
Přístupy k agresivitě dětí a dospívajících s poruchami chování vyžadující pedopsychiatrickou péči
Legislativa ve školství ve vztahu k prevenci rizikového chování
Učitel v ohrožení

Za naší školu se konference zúčastnil školní metodik prevence Mgr. Tomáš Stryczek.