Den prevence - Kyberšikana

V pátek 21. 11. 2014 proběhne na naší škole projektový den - Den prevence, zaměřený na téma Kyberšikana. Žáci budou plnit různé úkoly a aktivity.

Více informací o kyberšikaně najdete na těchto odkazech:

www.policie.cz

cms.e-bezpeci.cz

www.bezpecne-online.cz