Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2013/2014

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Z pověření Moravskoslezského kraje  zabezpečujeme ve spolupráci  se zapojenými  středními  školami jednotné testování žáků z ČJL a M v rámci přijímacích zkoušek prvního kola přijímacího řízení. Testování je určeno pro uchazeče o denní studium do všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou, v denní formě vzdělávání (netýká se oborů, kde se v rámci přijímacího řízení koná talentová zkouška). Pro tento účel jsou průběžně poskytovány informace na adrese https://www.kvic.cz/prijimacky.

Na tomto webu naleznete:

- seznam  všech  středních škol Moravskoslezského kraje, které se do jednotných přijímacích zkoušek zapojily;

- vzorové testy z ČJL a M, jejichž autorem je na základě uskutečněného výběrového řízení Matt a Hurry;

- odpovědi na často kladené dotazy.

Prosím předejte informaci žákům a rodičům žáků, kteří se budou přijímacích zkoušek účastnit.

 

Prosím upozorněte rodiče žáků  se specifickými vzdělávacími potřebami, že pokud  vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení.

 

Pro Vaši potřebu jsou publikovány na https://www.kvic.cz/prijimacky/:

- Ilustrační testy z českého jazyka a literatury pro žáky 9., 7. a 5. tříd;

- Ilustrační testy z matematiky pro žáky 9., 7. a 5. tříd;

--- v úvodu každého testu je přehled povolených pomůcek (shodné bude pro „ostré“ testy);

--- testy obsahují min. 20 % otevřených úloh;

- Řešení testů z ČJL vč. hodnocení otevřených úloh;

- Řešení testů z M vč. hodnocení otevřených úloh.

 

V případě potřeby dalších informací ohledně přijímacího řízení zapojených středních škol se prosím držte informací poskytovaných těmito školami a informací na jejich www stránkách.