Informace o přijímacím řízení na školní rok 2012/2013

 

 • počet přihlášek na SŠ -  maximálně dvě
 • přihlášky s vybranými školami a obory vytiskne výchovná poradkyně a předá žákovi v době od 14. – 28. února
 • přihlášku je pak nutné doplnit  o :

podpis žáka

podpis rodiče

termín přijímací zkoušky/koná-li se/

 • přihlášku poté /pokud je to vyžadováno – viz brožurky Informace…../ musí potvrdit obvodní dětský lékař
 • přihlášku  zasílají rodiče žáka na SŠ nejpozději do 15. 3. 2013
 • výsledek přijímacího řízení musí být zveřejněn do 3 dnů od konání přijímacích zkoušek (na vebových stránkách střední školy)
 • nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně
 • nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání proti nepřijetí do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • přijatí uchazeči již nebudou dostávat písemné vyrozumění o přijetí
 • zápisový lístek obdrží rodiče žáka nejpozději do 15. 3. 2013 na ZŠ, kterou žák navštěvuje oproti podpisu
 • zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek nelze vzít ze SŠ zpět, až na výjimku ( tou je případ, kdy jej žák chce uplatnit na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné)
 • sjednocuje se termín přijímacích zkoušek pro první kolo na 22. a 23. dubna 2013