Informace o změnách v přijímacím řízení na školní rok 2011/2012

 

  • počet přihlášek do prvního kola přijímacího řízení se snižuje na dvě
  • přihlášky musí být doručeny na SŠ do 15. 3. 2012
  • výsledek přijímacího řízení musí být zveřejněn do 3 dnů od konání přijímacích zkoušek (na vebových stránkách střední školy)
  • nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně
  • nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání proti nepřijetí do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
  • přijatí uchazeči již nebudou dostávat písemné vyrozumění o přijetí
  • zápisový lístek obdrží rodiče žáka do 15. 3. 2012 na ZŠ, kterou žák navštěvuje oproti podpisu
  • zápisový lístek musí přijatý uchazeč uplatnit na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • zápisový lístek nelze vzít ze SŠ zpět, až na výjimku ( tou je případ, kdy jej žák chce uplatnit na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné)
  • sjednocuje se termín přijímacích zkoušek pro první kolo na 23. a 24. dubna 2012

Informace-pro-uchazece-9-roc.pdf (281,5 kB)