Školní psycholog a tradice ŠPP na ZŠ Jablunkov

Školní psycholog

 

Na naší základní škole v Jablunkově školní psycholog pracuje již sedmým rokem a to od září 2007. Nejprve tuto pozici zastávala Mgr. R. Kulková a od ledna r. 2011 ji v této funkci nahradil PhDr. D. Dobeš

Školní psychologie se však jako samostatná specializovaná odborná disciplína v Evropě a ve světě rozvíjí již od poloviny minulého  století . Psychologie je samostatný vědní obor jehož základy byly položeny již v 80 – tých letech 19 století. Od této doby se nepřetržitě rozvíjí a je využívána v celé řadě oblastí lidských činností, aktivit i v jiných profesích . S jistou nadsázkou lze říci, že kde je člověk tam je  i psychologie.

 Činnost školního psychologa vychází legislativně z vyhlášky MŠMT  č. 72/2005 Sb. A školského zákona v platném znění. Školní psycholog nepracuje sám nýbrž mnohem častěji v týmu  - školní poradenské pracoviště , kde  mimo něj působí výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog . Tento tým  je rovněž zákonem jmenován  a jeho činnost vymezena.

Co je obsahem práce školního psychologa konkrétně?

Diagnostika a depistáž

-Spolupráce při zápisech žáků do 1. tříd

-Diagnostika  SPÚ /SPCH  / specifické poruchy učení a chování

-Diagnostika při dalších výchovných a výukových problémech žáka

-Zjišťování sociálního klimatu ve třídách

-Adaptační pobyty tříd

-Ankety dotazníky/ dle potřeb školy /

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

-Individuální konzultace pro žáky, rodiče a učitele

-Krizová intervence, psychoterapeutické aktivity

- Individuální vedení, náprava

-Péče o integrované žáky

-Skupinová práce s žáky, spolupráce třídy a učitele

-Metodická práce a vzdělávací  činnost

-Metodická pomoc třídním učitelům

-Koordinace poradenských služeb, spolupráce s dalšími institucemi

-Podpora ŠVP, besedy, osvěta

-Prezentační a informační aktivity

-Vedení dokumentace, administrativa

Za období uplynulých  6- ti let byly provedeny stovky hodin individuálních vyšetření, náprav, terapeutických sezení,  mnoho  desítek nejrůznějších besed, analýz,  kolektivních