Třídní schůzky - Burza škol

Nestihli jste navšívit Burzy škol? Nevadí.

V rámci konání třídních schůzek proběhne na naší škole malá Burza škol, na které přislíbilo účast několik škol z našeno regionu. Pokud budete mít zájem, milí deváťáci, přijďte i se svými rodiči dne 25. 11. 2015 v 15. 00 hodin do vestibulu naší školy, kde se budou školy prezentovat. Se školami, které potvrdily a ještě potvrdí účast na Burze škol, budete ještě seznámeni. Sledujte nástěnku výchovného poradce.