Základní informace k podávání přihlášek na střední školy

 

-         žák má právo podat až 3 přihlášky na SŠ

-         přihlášky s vybranými školami a obory vytiskne výchovná poradkyně a předá žákovi v době od 14. – 28. února

-         přihlášku je pak nutné doplnit o :

podpis žáka

podpis rodiče

termín přijímací zkoušky   /koná-li se/

-         přihlášku poté /pokud je to vyžadováno – viz brožurky Informace…../ musí potvrdit obvodní dětský lékař

-         přihlášku spolu s kopií  výstupního hodnocení /ověřenou nebo obyčejnou podle požadavku SŠ- doporučuji informovat se telefonicky na    vybrané  SŠ/ zasílají rodiče žáka na SŠ nejpozději do 15. 3. 2011

-         originál výstupního hodnocení si žák ponechává

-         zápisový lístek bude předán rodičům žáka na třídních schůzkách v březnu 2011 spolu s dalšími informacemi o jeho podávání na SŠ

 

        

Mgr Vlasta Hradilová, výchovná poradkyně