Novinky

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče, dne 29. 1. 2020 se uskuteční informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Na schůzce budou zákonným zástupcům předány informace o přijímacím řízení. Zákonní zástupci si na schůzce vyzvednou zápisové lístky. Schůzka su uskuteční v Pracovně fyziky a chemie v 15. 30 hodin.
Celý článek

Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2019/2020

Obecné informace Přihlášky ke vzdělávání na střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy do 1. 3. 2020. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Pokud žák Základní školy Jablunkov přinese v době po 3. únoru 2020 paní učitelce Mgr. Pavlíně Szmekové informace, které budou obsahovat názvy škol s adresami, kam chce podat přihlášky, co nejdříve obdrží vyplněné a potvrzené...
Celý článek

Informace pro přijímání na střední školy ve školním roce 2018/2019

Přihlášky na střední školypro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkouškyv dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezenpokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihláškyuchazeč na přihlášky uvádí obě školy ve stejném pořadí, v jakém bude konat jednotné přijímací zkouškypojem Jednotná zkouška je uplatněn do přihlášky v souvislosti s možností konat...
Celý článek

Pozvánka na Den otevřených dveří Třineckých železáren

Vážení rodiče, Personální marketing Třineckých železáren zve Vás a Vaše děti, které právě vycházejí z devátých tříd základních škol ve zdejším regionu na Den otevřených dveří Třineckých železáren, který se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2019 v dopoledních hodinách (8.00 - 12.00). Při exkurzi budete moci zhlédnout hutní výrobu a také si prohlédnout moderní pracoviště skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel. Pokud máte o návštěvu zájem, přihlaste se do pátku 11. ledna 2019 na telefonním čísle...
Celý článek

Pozvánka pro rodiče žáků 9. ročníků

Vážení rodiče, při výběru střední školy, při rozhodování o budoucím povolání jsou pro vycházející žáky nejdůležitější dostupné, srozumitelné a kvalitní informace.Výstava STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK všem tyto cenné informace nabízí prostřednictvím vystavujících škol spolu s dalšími vzdělávacími zařízeními. Výstava se koná 30.11 - 1.12. 2018 na výstavišti Černá louka v Ostravě.
Celý článek

Trh uplatnění a vzdělávání 2017

Nevíš na jakou školu se přihlásit?Zúčastni se Trhu uplatnění a vzdělávání 2017, který se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 10.00 do 16. 00 hodin v hale STaRS v Třinci. Co na tebe čeká?prezentace učebních a středních oborů středních škol pro školní rok 2018/2019prezentace povoláníprezentace zaměstnavatelů
Celý článek

Prezentace Střední odborné školy Třineckých železáren

Dne 15. 11. 2016 se na naší škole uskutečnila prezentace Střední odborné školy Třineckých železáren, která byla věnována žákům 8. ročníků, kteří se budou rozhodovat o budoucím povolání. Zástupci Střední odborné školy Třineckých železáren seznámili žáky s výukou oborů potřebných pro TŽ, MS a trh práce, možnostmi uplatnění po ukončení studia v TŽ a dceřiných společnostech. Prezentace byla doplněna soutěživými hrami i praktickými činnostmi, ve kterých si žáci ověřili nejen své znalosti,...
Celý článek

Trh vzdělávání

Beskydský trh vzdělávání a uplatnění se uskuteční ve středu 19. 10 2016 od 10 do 16 hodin v třinecké hale STaRS. Žákům posledních ročníků základních a speciálních škol má pomoci v orientaci ve středoškolské vzdělávací nabídce a v rozhodování při volbě budoucího povolání. Do Třince se sjedou zástupci středních škol, aby představili veřejnosti své vzdělávací programy. Významní zaměstnavatelé z regionu, mezi nimiž nebudou chybět Třinecké železárny a jejich dceřiné firmy, zase představí technicky...
Celý článek

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ):  Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).    Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná...
Celý článek

Mezinárodní řemeslné hry

Dne 16. 6. 2016 se konal 5. ročník Mezinárodních řemeslných her ve Werk Areně v Třinci. Těchto her se zúčastnili i čtyři žáci naší školy. Soutěžili v oborech elektrotechnik, hutník, zámečník a instalatér. Ve velké konkurenci škol si naši žáci vedli velmi skvěle. V oboru hutník získala pro naši školu krásné 3. místo Veronika Cieslarová z 8. B třídy. Součástí Mezinárodních her řemesel byla i výstava technických novinek, patentů a vynálezů Invent Arena 2016, kterou si mohli žáci spolu s učiteli...
Celý článek

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Líbí se mi 42 49%
Ujdou 20 23%

Celkový počet hlasů: 86

  Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování, školní psycholog a školní speciální pedagog.